Profil spoločnosti

elfa, s.r.o je súkromná spoločnosť založená v roku 1992, ktorej fundamentálnym cieľom je transfér progresívneho know-how, technológií a trendov z akademického prostredia do štátneho a súkromného sektora, ako aj do každodenného života. Prostredníctvom našich projektov a riešení vytvárame nové možnosti a posúvame hranice v oblastiach vzdelávania, informačných technológií a obchodu.


Poslanie spoločnosti smeruje k trvalému zámeru poskytovať partnerom a zákazníkom portfólio spájajúce nadčasovosť, inteligenciu a všestranný prínos vyplývajúci z vysokej pridanej hodnoty.

Kvalita je v našej spoločnosti chápaná ako opakovaná spokojnosť zákazníka s nami poskytnutými riešeniami a službami a je najvyšším kritériom kvality našej práce. Spoločnosť elfa, s.r.o. v roku 2003 certifikovala systém manažmentu kvality podľa ISO 9001:2009 a v roku 2009 systém environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001:2005.