Spoločenská zodpovednosť

Aktivity spoločnosti elfa, s.r.o. sú úzko integrované do kultúrneho a obchodného prostredia a zohľadňujú dopady v týchto troch kľúčových oblastiach – starostlivosť o zamestnancov a externých pracovníkov, environmentálne dopady a spoločenské investície.


Starostlivosť o zamestnancov a externých pracovníkov – elfa, s.r.o. vyvíja programy a politiky pre podporu a rozvoj pracovných znalostí a zručností personálu, vyhľadáva budúcich talentovaných spolupracovníkov prostredníctvom náborových aktivít, úzko zapája všetkých zamestnancov do projektových aktivít, čo má za následok rast produktivity a spokojnosti s prácou.

Environmentálne dopady – holistický environmentálny prístup spoločnosti rezultuje v redukcii emisií, zvýšení efektivity aktivít spoločnosti, využívaní nákladovo a energeticky úspornejších spôsobov logistiky a využívaní technológií súčinnosti. Každá parciálna aktivita zohľadňuje Environmentálnu politiku spoločnosti a Koncept Green IT.


Spoločenské investície – v kooperácii sa spoločnosť podieľa na niekoľkých aktivitách vo verejnej, privátnej a štátnej sfére s cieľom pomôcť študentom v odbornom rozvoji potrebnom pre úspech v globálnej ekonomike, v dobe sieťovej ekonomiky vyvíja programy charakteristické dlhodobým udržateľným rastom podporeným zvyšovaním prístupu k príležitostiam sociálno-ekonomickej spolupráce a podporuje aktivity neziskových organizácií a nadácií.