Vydavateľstvo

Vydavateľstvo elfa sa orientuje na vydávanie odborných publikácií. Našim prvoradým cieľom je seriózny prístup a spokojnosť klienta. Vydavateľstvo je na vysokej profesionálnej úrovni a pomáha slovenskému autorovi a čitateľovi odbornej literatúry orientovať sa v zložitých podmienkach transformujúceho sa technického, ekonomického, či právneho prostredia a prostredníctvom publikácií sa chce stať každodenným a užitočným sprievodcom aj pri riešení bežných odborných problémov.


Autorom ponúkame:

  • Spracovanie podkladov a rukopisu
  • Korektúry textu (aj preklady textu do iných jazykov)
  • Typografickú úpravu
  • Návrh obálky
  • Pridelenie ISBN čísla
  • Tlač
  • Zabezpečenie odovzdania povinných výtlačkov inštitúciám
  • Propagáciu a predaj publikácie

Čo treba spraviť? Stačí poslať súbor s textom knihy na e-mailovú adresu vydavatelstvo@elfa.sk. Inštrukcie, v akom formáte je potrebné poslať text, nájdete v súboroch *.pdf nižšie. Inštrukcie platia pre autorov, ktorým naše vydavateľstvo bude prideľovať ISBN, alebo ktorí si hradia typografickú úpravu textu. Všetko ostatné môžete nechať na nás, a to od korektúry textu, cez grafickú úpravu obálky, až po odoslanie hotových kníh na Vašu adresu (resp. zaradenie do predaja). Všetky podrobnosti s Vami včas vykomunikujeme.

Naši grafici sú pripravení vytvoriť pre Vás návrhy, a to ako pre printové, tak pre elektronické publikácie a materiály. Na požiadanie pripravíme kompletný „šat“ Vašej publikácie, resp. jej časti (obálky...). Celkový vizuál publikácie navrhneme tak, aby korešpondoval s tematickým zameraním publikácie, a zároveň aby pôsobil zaujímavo a nerušivo.