Výber z referencií

HKP

Názov: Hodnotenie kvality prostredia

Rok: 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011

Zameranie: Kvalita životného a pracovného prostredia

Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach

Počet účastníkov: 120

Rozpočet: 12 000€

Výstupy konferencie: Mimoriadne číslo odborného časopisu Fyzikálne faktory prostredia

ICEEE

Názov: International Council of Environment Engineering Education

Rok: 2017, 2011

Zameranie: Vzdelávanie v oblasti environmentálneho inžinierstva

Miesto konania: Herľany

Počet účastníkov: 80

Rozpočet: 11 500€

Výstupy konferencie: IEEE CD/tlačený zborník

ICETA

ICETA

Názov: ICETA – IEEE medzinárodná konferencia

Rok: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005, ...

Zameranie: Info-komunikačné technológie a ich utilizácia vo vzdelávacej praxi

Miesto konania: Vysoké Tatry, SR

Počet účastníkov: 150-200

Rozpočet: 25 000€ - 30 000€

Výstupy konferencie: CD/tlačený zborník, AV streaming, AV archív, hodnotiaca správa, tlačová správa

ICT in AI

Názov: Info-komunikačné technológie v automobilovom priemysle

Rok: 2011

Zameranie: Info-komunikačné technológie v automobilovom priemysle

Miesto konania: Košice

Počet účastníkov: 150

Rozpočet: 15 000€

Výstupy konferencie: CD/tlačený zborník, AV streaming, AV archív, hodnotiaca správa, tlačová správa

INES

Názov: IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems

Rok: 2013, 2012, 2011

Zameranie: Inteligentné inžinierske systémy

Miesto konania: Costa Rica, Lisabon, Kanárske ostrovy

Počet účastníkov: 100

Rozpočet: 25 000€

Výstupy konferencie: IEEE CD/tlačený zborník

MONAMI

Názov: Mainstreaming on AMbient Intelligence – MonAMI

Rok: 2012

Zameranie: Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu

Miesto konania: Podbanské

Počet účastníkov: 50

Rozpočet: 9 000€

Výstupy konferencie: CD/tlačený zborník

MULTINED

Názov: Multimedia in Education

Rok: 2013

Zameranie: Multimédiá vo vzdelávacom procese

Miesto konania: KIC, Technická univerzita v Košiciach

Počet účastníkov: 120

Rozpočet: 13 000€

Výstupy konferencie: CD/tlačený zborník, 2 workshopy

OCEĽ

Názov: Oceľové, kompozitné a drevené nosné konštrukcie a mosty

Rok: 2013

Zameranie: XXXVIII. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií

Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach

Počet účastníkov: 60

Rozpočet: 7 500€

Výstupy konferencie: CD/tlačený zborník

SAMI

Názov: IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics

Rok: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Zameranie: Aplikovaná strojová inteligencia a informatika

Miesto konania: Herľany

Počet účastníkov: 100

Rozpočet: 25 000€

Výstupy konferencie: IEEE CD/tlačený zborník

INTECH

Názov: Intelligent Technologies

Rok: 2014

Zameranie: Inteligentné systémy a technológie

Miesto konania: Aquacity Poprad

Počet účastníkov: 80

Rozpočet: 15 000€

Výstupy konferencie: IEEE CD/tlačený zborník

YBERC

Názov: Biomedical Engineering Conference of Young Engineers and Researchers

Rok: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Zameranie: Biomedicínske inžinierstvo

Miesto konania: Košice

Počet účastníkov: 80

Rozpočet: 11 000€

Výstupy konferencie: CD/tlačený zborník

TECHNICOM

Názov: Univerzitný vedecký park TECHNICOM

Rok: 2018, 2014, 2015, 2016

Zameranie: Séria medzinárodných konferencií a workshopov venovaných UVP TECHNICOM

Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, Spoločenský pavilón, Hotel Yasmin, Košice

Počet účastníkov: 800

Rozpočet: 100 000€

Výstupy konferencie: Zborníky príspevkov a abstraktov, posterové sekcie, multimediálne CD, AV streaming a archív

DDECS

Názov: IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems

Rok: 2016

Zameranie: Medzinárodná IEEE konferencia na tému dizajn a diagnostika elektronických obvodov a systémov

Miesto konania: Hotel Yasmin, Košice

Počet účastníkov: 200

Rozpočet: 28 000€

Výstupy konferencie: IEEE elektronický zborník príspevkov, posterová sekcia

CIB W062

Názov: 42'nd international symposium of CIB W062 on water supply and drainage for buildings

Rok: 2016

Zameranie: 42. medzinárodné sympózium venované problematike zásobovania a využívania vody v aglomeráciách

Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach

Počet účastníkov: 100

Rozpočet: 25 000€

Výstupy konferencie: tlačený zborník abstraktov, elektronický zborník príspevkov

DISA

Názov: World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines

Rok: 2018

Zameranie: Svetové sympózium venované problematike inteligencii strojov a systémov

Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, Košice

Počet účastníkov: 100

Rozpočet: 30 000€

Výstupy konferencie: Zborníky príspevkov, posterové sekcie, exhibície, AV streaming a archív

NTAD

Názov: New Trends in Aviation Development, The XIII. International Scientific Conference

Rok: 2019, 2018

Zameranie: Letectvo a letecká technika, automatizácia, pedagogika

Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, Košice

Počet účastníkov: 100

Rozpočet: 15 000€

Výstupy konferencie: IEEE CD/tlačený zborník