Naše služby

Organizovaniu medzinárodných odborných podujatí, konferencií, lokálnych eventov a meetingov sa venujeme už dlhé roky. V našom portfóliu nájdete konferencie, ktoré sme pre klienta manažovali po celom svete (Costa Rica, Barbados, ...), ako aj podujatia lokálneho (SR) charakteru, vedecké, akademické, ale aj komerčné. Naša metodológia je kombináciou pravidiel a algoritmov podľa IEEE a rokmi overených skúseností a znalostí, čo nám umožňuje ponúknuť najvyššiu kvalitu. Vysokú dôležitosť pripisujeme hlavne požiadavkám klienta, jeho zámerom a predstavám. Všetky naše konferenčné aktivity sú realizované v súlade s dohodnutými cieľmi a budgetom, nakoľko sme zástancami dlhodobej udržateľnosti v oblasti konferencií a ostatných eventov.


Naše služby zahŕňajú:

 • Organizáciu konferencie a manažment aktivít
 • Umiestnenie konferencie a catering
 • Web stránku konferencie (rôzna funkcionalita a jazykové mutácie)
 • Registráciu systémom on-line s databázou účastníkov
 • On-line systém nahrávania a posudzovania príspevkov
 • Vyhodnotenie úrovne plagiátorstva v jednotlivých príspevkoch
 • Výrobu a distribúciu zborníka v tlačenej, ako aj elektronickej podobe
 • Finančný manažment, výber vložného a sponzorských príspevkov
 • Technickú a AV podporu, AV online streaming a AV archív
 • Registráciu a evidenciu priamo na mieste konferencie
 • Marketing a zabezpečenie sponzoringu
 • Predaj priestorov konferencie a sprievodné akcie
 • Voľno-časový program pre účastníkov eventu
 • Prípravu a distribúciu balíčkov pre účastníkov
 • Public relations spojený s konferenciou

Etablované konferencie dokážeme prostredníctvom našich aktivít posunúť na vyššiu úroveň, propagovať za pomoci širokej škály komunikačných kanálov, a takto prilákať viac účastníkov a sponzorov. Najnovším trendom je nasadzovanie nášho videotímu a AV prenos z konferencie v reálnom čase na webové rozhranie, čo oceňujú hlavne účastníci, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť.