Téma Plagiátorstvo

Plagiátorstvo je definované ako neoprávnené použitie, odcudzenie a publikovanie vyjadrení, myšlienok, nápadov a výrazov iného autora, a ich vyhlásenie za vlastné originálne dielo. V prípade nápadov sa stále jedná o veľmi komplikované posúdenie problematiky (definícia) a nejasné pravidlá v prípade použitia. (zdroj Wikipédia) Zároveň je plagiátorstvo v akademickej sfére považované za znak nečestnosti a za porušenie základných morálnych princípov. V určitých konkrétnych situáciách môže byť plagiátorstvo posudzované ako porušenie autorských práv. Konkrétne ustanovenia zaoberajúce za ochranou autorského práva nájdete v § 56 a nasl. AZ, v §442a a 458a Občianskeho zákonníka a v § 283 TZ. IEEE definuje plagiátorstvo ako použitie základných myšlienok, procesov, výsledkov alebo výrazov iného autora bez explicitného priznania originálneho autora, alebo zdroja (zdroj IEEE).


Samoplagiátorstvo, alebo inak nazývané aj „recyklačný podvod“, je v akademickej sfére definované ako opakované použitie signifikantných, identických alebo takmer identických častí vlastných publikácií bez priznania pôvodnej práce (zdroja). Takéto práce sú často označované ako duplikované, alebo násobne publikované. (zdroj Wikipédia)

Autorom preto doporučujeme vyhýbať sa plagiátorstvu a odkontrolovať si svoje články prostredníctvom niektorých zo softwarových nástrojov na kontrolu originality príspevku. Jeden z najjednoduchších nájdete na www.plagiarisma.net.