Výber z referencií

Sieťová infraštruktúra (TUKE)

Názov: Sieťová infraštruktúra

Rok: 2013

Miesto: Technická univerzita v Košiciach

Popis: Realizácia optického prepojenia novovybudovaných laboratórií univerzitného kampusu a metalickej kabeláže v priestoroch laboratórií.

Knižničný regálový systém

Názov: Knižničný regálový systém

Rok: 2013

Miesto: Univerzitná knižnica (TUKE)

Popis: Automatizovaný knižničný systém s PC ovládaním a kombinovaným mobilným a stacionárnym regálovým systémom o celkovej kapacite takmer 11000 bm.

IT outsourcing (SŠ Svidník)

Názov: IT outsourcing

Rok: 2013

Miesto: Spojená škola - Svidník

Popis: Audit internej školskej siete a realizácia konsolidácie dátovej siete vrátane hardvérového dovybavenia.

Sieťová infraštruktúra (T-Systems)

Názov: Sieťová infraštruktúra

Rok: 2012

Miesto: T-Systems Slovakia s.r.o.

Popis: Hardvérové vybavenie internej sieťovej infraštruktúry vrátane zariadení na komplexné zabezpečenie sieťovej ochrany.

Skenovací robot

Názov: Skenovací robot

Rok: 2012

Miesto: Univerzitná knižnica (TUKE)

Popis: Vysokorýchlostný automatizovaný systém pre masovú digitalizáciu obsahu špeciálne uspôsobenýna skenovanie akéhokoľvek viazaného materiálu, kníh a tlačív.

IP telefónia

Názov: IP telefónia

Rok: 2011

Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach

Popis: Implementácia centrálneho komunikačného systému vrátane hardvérového a softvérového vybavenia pre zabezpečenie hlasovej, faxovej a videokomunikácie na báze IP protokolu pre 2500 koncových zariadení.

Multimediálne vybavenie posluchárni

Názov: Multimediálne vybavenie posluchárni

Rok: 2010- 2011

Miesto: Technická univerzita v Košiciach

Popis: Návrh a implementácia multimediálneho vybavenia posluchárni zahŕňajúceho projekciu, videokonferenciu, ozvučenie a jednotné riadenie multimédií a multimediálneho obsahu.

IT outsourcing (Slovak Telekom)

Názov: IT outsourcing

Rok: 2011 - 2014

Miesto: Slovak Telekom, a.s

Popis: Konzultačné a servisné práce súvisiace s údržbou a správou koncových lokalít projektu Infovek2.

IT outsourcing (T-Systems)

Názov: IT outsourcing

Rok: 2008 - 2014

Miesto: T-Systems Slovakia s.r.o.

Popis: Konzultačné a implementačné služby súvisiace s nasadzovaním nových sieťových technológií do klientskej siete.