Produkty a služby

Dodávka HW/SW

 • Dodávky informačných a komunikačných technológií renomovaných výrobcov
 • Certifikovaný záručný a pozáručný servis.
 • Katalóg produktov - http://www.iteshop.elfa.sk/

IT infraštruktúra

 • Dodávky HW a SW pre komplexné spracovanie, prenos a ukladanie dát
 • Budovanie metalickej a bezdr;tovej dátovej infraštruktúry
 • Budovanie dátových centier od prvotnej analýzy až po finálnu implementáciu.
 • Budovanie dátových úložísk, zálohovanie, archivácia a obnova dát.

Zjednotená komunikácia

 • Migrácia/implementácia IP telefónie do firemného prostredia.
 • Videokonferenčné systémy.
 • Nástroje pre skupinovú spoluprácu a zdieľanie dokumentov.
 • Zjednotenie hlasových, emailových, faxových a rýchlych správ do jedinej schránky.

IT Outsourcing

 • Poradenstvo v oblasti IT, konzultácie a strategické plánovanie.
 • Administrácia firemného prostredia na báze Windows a Unix.
 • Správa, monitoring a profylaktika IT infraštruktúry.
 • Komplexná analýza podnikovej IT infraštruktúry a návrh riešení jej zefektívnenia.

Bezpečnosť

 • Zabezpečenie počítačových sietí a ochrany koncových a mobilných zariadení.
 • Antivírusová a antispamová ochrana a ochrana webových portálov.
 • IDS a IPS systémy na detekciu a prevenciu proti nežiaducim prienikom.

Automatizácia a špeciálna technika

 • Návrh, výroba a implementácia riadiacich systémov a systémov kontroly kvality v oblasti riadenia technologických procesov
 • Návrh a konštrukcia výrobných liniek a automatizovaných technologických pracovísk
 • Dodávky vybavenia špeciálnej laboratórnej a meracej techniky.